Contoh Karangan Bahasa Jawa Bertema Budi PekertiContoh kumpulan artikel budi pekerti di sekolah

Contoh kumpulan artikel budi pekerti di sekolah

Contoh Karangan Bahasa Jawa Bertema Budi Pekerti – Pengertian Budi Pekerti adalah sebuah kesadaran seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Sikap budi pekerti berperan penting karena dapat memberikan keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat. Dalam artikel kali ini akan membahas mengenai contoh karangan bahasa jawa bertema budi pekerti.

Budi pekerti didorong oleh kekuatan rohani manusia yakni pemikiran, rasa dan karsa yang akhirnya muncul menjadi perilaku yang dapat terukur dan menjadi kenyataan dalam kehidupan. Pemikiran mempunyai tabiat kecenderungan kepada ingin tahu dan mau menerima yang logis, dan sebaliknya tidak mau menerima yang tidak masuk akal. Manusia diberi kesempatan berpikir dan mengembangkan, serta membimbing akal ke arah yang benar.


Contoh Karangan Bahasa Jawa Bertema Budi Pekerti 1

Budi pekerti sakudune anyak ditandurke ket masa kanak-kanak, becik neng omah arepa neng sekolah, banjur mbanjur jero kuripan neng masyarakat. Ket masa cilik jero bimbingan wongtua, anyak ditandurke pangerten becik lan bener kaya etika, tradisi liwat dongeng, dolanan anak sing ngrupakne pangilonan urip bekerjasama lan berinteraksi karo keluarga lan lingkungan.

Manggawe sing becik jero keluarga banget penting kanggo tuwuhan sikap anak sabanjure. Saka cilik wis biyasa mbekti wongtua utawa wong sing luwih tuwa, kaya ta, dalan sethithik membungkuk nek mlaku dingarep wong tuwa lan karo sopan mengucap: nuwun sewu (amit), nderek langkung (perkenankan liwat kene).

Kajaba manggawe lembut lan sopan, uga basan sing becik kanggo ngajeni pepadha, apa kuwi basa lembut (kromo) utawa ngoko (basa biyasa). Basa Jawa sing ningkat dudua hal sing rumit, amarga unggah ungguh basa (panggunan basa manut tingkate) yaiku sopan santun kanggo mbekti wong liya.

Nang dasarnya ana loro tingkatan jero basa Jawa, yaiku Kromo, basa lembut lan ngoko, basa biyasa. Basa kromo kanggo kanggo mbekti wong tuwa utawa wong sing butuh dibekti, lagekne ngoko biyasane kanggo terna kanca.

Jero pangguneman sadina-dina, wongtua marang anak nganggo ngoko, lagi anake nggunakne kromo. jero pergaulan kanggo uga basa campuran sing nganggo tembung-tembung saka kromo lan ngoko lan iki luwih gampang dipelajari jero praktek lan rekasa dipelajari sacara teori.


Contoh Karangan Bahasa Jawa Bertema Budi Pekerti 2

Wongtua zaman dhisik kerep kandha: ora elok, artine ora becik, kanggo nglarang anake. Dadi anak ora sacara teras dilarang, apalagi dinesoni. Ungkapan kesebut dipangarahake, ben si anak ora nglakoke panggawe sing ora sopan utawa mekewuhi keharmonisan alam.

Kaya ta ungkapan: ora elok ngglungguhi bantal, mengko wudhunen. pangarahe supaya ora nglinggihi bantal, amarga bantal kuwi alas endhas. Ngidu sembarang panggon utawa mbuwang sampah ora nang panggone, uga dikandha ora ilok, ora becik. Tempo dhisik, wongtua gemang nggamblangna, ning sabenere kuwi ngrupakne kearifan. Luwih becik nglarang karo arif, saka nang karo cara atos.

Ning dasare, pamulangan informal neng omah, neng kalangan keluarga yaiku ditujuke marang harapan paling becik kanggo anak asuh. Coba gatekake bapak utawa embok sing ninabobokke anake karo asih demen ngelantunke tembang kanggo nurokake anak, isinne kebak permohonan marang Sang Pencipta, kaya tembang: ora lelo-lelo ledung, mbesuk gede pinter sekolahe, dadi mister, dokter, insinyur.

Utawa doa lan permohonan sing liya: Mbesuk gede, luhur bebudhene, jumuring ing Gusti, angrungkubi nagari. Pamulangan tradisional zaman dhisik ngandung kesabaran, nerimo ing pandhum, pasrah, ayem tentrem, tansah eling marang Pangeran. Pangerten pasrah yaiku tlaten ngupadi lan ngabangna keputusan marang Tuhan.

Ditekanke menawa pangandel wong Jawa tradisional marang Tuhan kuwi wis nggetih daging ket masa kuna, dadine anak-anak Jawa ket cilik wis kerep krungu tembung-tembung wongtua: Kabeh sing neng alam donya iku ana margo kersaning Gusti. Dadine kanggo wong Jawa tradisional, apa sing kedadean, arep sanuli pasrah lan mengagungkan Tuhan. Kuwi wis dadi watak gawan sing nggetih daging

Loading...

Contoh Karangan Bahasa Jawa Bertema Budi Pekerti

wa for bb z10, wa for bbz10, cara pasang wa di bbz10, sejarah arem arem dalam bahasa jawa, wa bbz10, wa untuk bbz10, wa untuk blackberry z10